Program

11. AŽ 12. SRPNA 1979

11.8.

10:00Koncert DH Šumavanka na náměstí u brány.
14:00Folkloristický festival-představili se SPT a sólisté na náměstí u brány. Průvodní slovo: Zdeněk Levý.
16:00Koncert DH Dubinka na náměstí u brány.
19:00Hraničáři Vás baví-účinkovaly Ústřední hudba PS FMV, Soubor Danaj PS Bratislava, DM PS Domažlice na náměstí u brány. Režie: Jaroslav Tesař, František Danihelka.
21:00taneční veselice v sále MKS Domažlice
21:00taneční veselice v sále PDA Domažlice
23:00Dudácké štandrle-s Konrádyho DM a sólisty na náměstí u brány. Scénář a režie: Zdeněk Bláha.

12.8.

8:00Koncert malé DH Čerchovanka u brány.
10:00Dolní Chodsko hraje, zpívá, tancuje-účinkoval národopisný soubor z Mrákova a sólisté dolního Chodska v letním kině. Scénář a režie: Zdeněk Bláha.
11:00Hraničáři Vás baví-část sobotního pořadu u brány na náměstí.
14:00Pocta Chodsku-Manifestace pracujících. Pásmo hudby, zpěvu, tanců a vyprávění na počest 35.výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou a 25.výročí konání CHSL v letním kině. Účinkovali národopisné soubory, DM, zpěváci a vypravěči z Chodska a Zpč.kraje. Konf.: Jana Fořtová a Pavel Lukeš. Scénář a režie: Václav Bárta.
15:00Koncert malé DH Horalka u brány.
19:00taneční veselice v sále MKS Domažlice

Doprovodný program:

Výstava historických vozidel

Modely hub
Chovatelé drobného zvířectva
Výstava květin a obrazů