Kyvadlová doprava

Chodské slavnosti 15. 8. - 16. 8. 2015
bezplatná autobusová přeprava

                   
Provoz Domažlice, Prokopa Velikého 654, 344 01 Domažlice, tel.: 379724358                    
                     
Orientační jízdní řád
                     
Dom., Petrovická odjezd 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00
Dom., u nemocnice   9,02 9,32 10,02 10,32 11,02 11,32 12,02 12,32 13,02
Dom., Poděbradova č. 14   9,05 9,35 10,05 10,35 11,05 11,35 12,05 12,35 13,05
Dom., u pohřební služby   9,07 9,37 10,07 10,37 11,07 11,37 12,07 12,37 13,07
Dom., žel. st. č. 5 příjezd 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,40 13,10
                     
                     
Dom., Petrovická odjezd 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30
Dom., u nemocnice   13,32 14,02 14,32 15,02 15,32 16,02 16,32 17,02 17,32
Dom., Poděbradova č. 14   13,35 14,05 14,35 15,05 15,35 16,05 16,35 17,05 17,35
Dom., u pohřební služby   13,37 14,07 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07 17,37
Dom., žel. st. č. 5 příjezd 13,40 14,10 14,40 15,10 15,40 16,10 16,40 17,10 17,40
                     
  Opačný směr                  
                     
Dom., žel. st. č. 5 odjezd 9,15 9,45 10,15 10,45 11,15 11,45 12,15 12,45 13,15
Dom., u pohřební služby   9,18 9,48 10,18 10,48 11,18 11,48 12,18 12,48 13,18
Dom., Poděbradova č. 11   9,20 9,50 10,20 10,50 11,20 11,50 12,20 12,50 13,20
Dom., u nemocnice   9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53 12,23 12,53 13,23
Dom., Petrovická příjezd 9,25 9,55 10,25 10,55 11,25 11,55 12,25 12,55 13,25
                     
                     
Dom., žel. st. č. 5 odjezd 13,45 14,15 14,45 15,15 15,45 16,15 16,45 17,15 17,45
Dom., u pohřební služby   13,48 14,18 14,48 15,18 15,48 16,18 16,48 17,18 17,48
Dom., Poděbradova č.11   13,50 14,20 14,50 15,20 15,50 16,20 16,50 17,20 17,50
Dom., u nemocnice   13,53 14,23 14,53 15,23 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
Dom., Petrovická příjezd 13,55 14,25 14,55 15,25 15,55 16,25 16,55 17,25 17,55
                     
Přeprava je zajišťována na objednávku MěÚ Domažlice