Pamětní medaile

Sedmá pamětní medaile

Při příležitosti Chodských slavností-Vavřinecké pouti byla vyražena další pamětní medaile. Tato tradice byla zahájena v roce 2009. Tehdy byl na rubu mince (na líci je vždy městský znak) znázorněn dudák před kostelem sv. Vavřince, následoval tančící pár před městskou branou, ponocný u věže, krojovaná dívka s Chodským hradem, chodský koláč, v loňském roce na medaili byl  kromě opisu a letopočtu číslovka 60. a chodské dudy, na letošní je vyobrazen nový Pomník Bitvy u Domažlic stojíci na Baldově a hudební nástroje.