Chodské slavnosti

 
 


Jazykové verze

ČeskyČesky DeutschDeutsch
EnglishEnglish FrançaisFrançais
ItalianoItaliano EspańolEspańol

Vyhledávání

{process_module dokument:display_category:0:1}

Chodenfest 2019 / Mitwirkende

Mitwirkende

ČESKÉ SRDCE

www.ceskesrdce.cz [›]

 

VESNA

www.vesnashow.cz [›]

 

ČANKIŠOU

www.cankisou.cz [›]

 

 

CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV A DUDÁCKÁ MUZIKA

Chodský soubor Mrákov byl založen v roce 1961 a od té doby seznamuje posluchače s lidovou kulturou dolního Chodska při vystoupení na různých slavnostech a folklorních festivalech u nás i v zahraničí.
www.mrakovskysoubor.cz
 

Detail [›]

 

 

 

 

DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK

Dětský soubor Mráček vznikl v roce 1989. Šíří krásy krojů, písní a tanců chodského kraje. Soubor má vlastní dudáckou muziku. Členskou základnu tvoří děti 5 – 15 let.

Mráček příležitostně vystupuje na různých kulturních akcích. Každoročně nás můžete vidět na Chodské hyjtě v Mrákově, na Chodských slavnostech v Domažlicích a na MFF v Klatovech. Pásma, která předvádíme, jsou zaměřena na zvyky a hry dětí na Chodsku vztahující se k různým ročním obdobím, např. „Dětské vánoce na Chodsku“, Muzikantská Cecilka, “Pikšvonc“ – hry na pastvě. Má také vlastní dudáckou muziku, kteří si říkají DRÁTENÍCÍ. V roce 2014 jsme úspešně oslavili 25. výročí založení souboru.
www.mracekmrakov.unas.cz

DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK

 

 

 

 

NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV

Detail [›]
„Potřekovská chasa, jaká je to krása, dyž vona zatupá, šechno se votřásá!“
www.postrekovo.cz
 
 

DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV

„Potřekovo pěkná ves, haldom taldom haldom dom, hukous divči kapzu pes, haldom taldom haldom dom.“
DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOVwww.postrekovo.cz

 

 

 

 

 

 

 

ZUŠ J. JINDŘICHA DOMAŽLICE - CHASNICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, ŠTUDÁCKÁ MUZIKA

www.zus-domazlice.cz [›]

 

FOLKLORNÍ SOUBOR ROKYTÍ ROKYCANY,
MALÁ LIDOVÁ MUZIKA ROKYTKA

Detail [›]

www.rokyti.cz
www.rokyti.cz/o_nas/mala-muzika-rokytka [›]

 

 

 

 

VALAŠSKÝ VOJVODA

www.valasskyvojvoda.cz [›]

 

PLZEŇSKÝ LIDOVÝ SOUBOR MLADINA

www.mladina.cz [›]

 

 

 

Detail [›]KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA

KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA

KDM vznikla v roce 1955. Za více jak 60 let získala nejvyšší uznání a ocenění nejen doma, ale i za hranicemi. S KDM natočila chodské písně pro rozhlas řada nejlepších zpěváků a zpěvaček a v roce 2015 oslavila 60. výročí založení.
www.kdm-cz.eu

 

 

 

DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

DDM patří k předním souborům prezentujícím chodskou dudáckou hudbu v různých stupních úpravy. V roce 2014 oslavil neuvěřitelných 20 let své existence.
Většina jejích členů jsou profesionální hudebníci, kteří hudbu vystudovali na konzervatořích a vysokých hudebních školách, v současné době někteří z nich působí jako pedagogové a výkonní umělci. Zpěváci Domažlické dudácké muziky se st

Detail [›]

ali v roce 2007 Laureáty festivalu ve Strážnici za výjimečnou interpretaci chodské lidové písně.
Za dobu své existence navštívila DDM více než polovinu evropských zemí včetně Ruska a Pobaltí a absolvovala úspěšná
mimoevropská turné po USA a Japonsku, vydala svá dvě profilová CD a na mnoha dalších se podílela. Posledním CD jsou chodské koledy, které natočila pro Český rozhlas v roce 2013.
www.dudacka.cz

 

 

HALTRAVAN

Mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem má devět členů. Byl založen v roce 1984 sólovými zpěváky Albertem Švecem a Oldřichem Heindlem. Písničky, které zpívá na svých vystoupeních, patří do zlatého fondu chodské kultury. Jsou to chodské lidové písničky ze zpěvníku Mistra Jindřicha Jindřicha s doprovodem chodských dud a jiných lidových nástrojů, upravených pro mužský sbor. Písničky pastýřské za doprovodu zvonků a selského nářadí. Vojenské písničky za doprovodu holí a některé v doprovodu famfrnochu. Mužský pěvecký sbor Haltravan své písničky, kterých je nezpočet, zpívá po celé České republice.
www.klenci.cz/hlavni-menu/mestys/informace-o-mestysi/spolky-sdruzeni/haltravan [›]

 

  

Detail [›]SESTRY KUŽELKOVY
SESTRY KUŽELKOVY

RODINNÁ SKUPINA M. FREIOVÉ A J. HOJDOVÉ

Se svými potomky již ve dvou generacích prezentují chodské písničky v dvojhlase a trojhlase s doprovodem duo dudy, housle - dudy i a capella. Mezi nejoblíbenější patří písně s lyrickým námětem.

 

 

 

DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“

Dechový orchestr „Liduška“ ZUŠ Domažlice se s úspěchem, stejně jako folklorní soubory, účastní různých koncertů, festivalů a soutěží. Orchestr se stal zásobárnou hudebníků, kteří doplňují i zakládají vlastní dechové hudby.

 

 

 

DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA

V listopadu 2000 byla založena nová dechová kapela s názvem Domažličanka, kapelníkem se stal Jan Mleziva z Domažlic. Její repertoár je velmi široký, od písniček dechových, tanečních až po písničky jiných hudebních žánrů.
http://domazlicanka.cz/

 

 

Detail [›]DECHOVÁ KAPELA DUPALKA
DECHOVÁ KAPELA DUPALKA

DECHOVÁ KAPELA DUPALKA

Dechovka působící v západočeském regionu již více než 15 let má ve svém repertoáru nejen písně z chodského kraje, jižních Čech a Moravy, ale i taneční a populární skladby.
www.dupalka.wz.cz

 

 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ HUDBA HORALKA
DECHOVÁ HUDBA HORALKA

DECHOVÁ HUDBA HORALKA

Kapela vznikla před 34 lety, založil ji Karel Bastian spolu s Václavem Wiesnerem. Současným kapelníkem je Josef Kubalík. Tato dechová hudba hraje na koncertech, slavnostech, tanečních zábavách a plesech a také na festivalech dechových hudeb, např. v Trhových Svinech, Třeboni, Soběslavi atd.
www.horalka.webz.cz

 

 

 

DECHOVÁ HUDBA VRCHOVANKA

Dechová hudba Vrchovanka z Mrákova u Domažlic, s kapelníkem Petrem Němcem, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci pana učitele Stanislava Švandrlíka.

V této dnešní podobě v počtu dvanácti stálých členů hraje od roku 2005. S věkovým průměrem 30 let je nejmladší dechovkou na Chodsku. Je to amatérská kapela složená převážně z bývalých žáků ZUŠ v Domažlicích. Sólovými zpěváky jsou Martina Pincová, Jana Randová, Marta Růžková, Jiří Kupilík a Petr Němec. Kapela účinkuje na různých festivalech, koncertech, plesích a zábavách, převážně v západních Čechách.V jejím repertoáru je jak dechová tak i taneční hudba.V roce 2008 Vrchovanka natočila svoje první CD, na kterém můžete najít 20 písniček z Chodska, z jižních Čech i z Moravy.
www.vrchovanka.unas.cz

 

Detail [›]

 

 

 

DECHOVÁ HUDBA HÁJENKA

Dechová a taneční kapela Hájenka začala třetí desetiletí svého účinkování s novými muzikanty a zpěváky. Složení kapely je převážně z mladých muzikantů a někteří z nich si hudbu vybrali jako své povolání. Repertoár kapela doplnila písničkami, kterými by chtěla potěšit starší i mladší generaci. Kapelník: Miroslav Paleček
http://hajenkadth.wz.cz/ [›]

 

Detail [›]

  

JIHOČESKÁ KAPELA JIŽANI

www.jizani.cz [›]

 

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA Z DOMAŽLIC

Sbor má více než 20 členek a letos slaví 20 let. Repertoárem se skládá od barokní muziky, klasiky, lidovek, folkóru až po muzikály a spirituály. O Chodských slavnostech vystoupí v pořadu Bulačina pod Chodským hradem.
www.facebook.com/canzonettadomazlice [›]

 

ITALSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR LAMPIUSA

Facebookové stránky [›]

 

FOLKLORNÍ SOUBOR TALINA, RUMUNSKO

 

 

DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA VOZEMBACH

www.zus-dobrany.cz [›]

 

TANEČNÍ SKUPINA ARVENA

https://arvena.webnode.cz/o-nas/ [›]

 

STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ

www.staroprazstipardalove.cz [›]

 

DIVADLO ŠUS

Facebooková stránka [›]

 

STŘEDOVĚKÁ KAPELA DEI GRATIA TÁBOR

www.dei-gratia.cz [›]

 

HOLBA

Hrajeme převážně evropskou hudbu období středověku většinou z lidového prostředí. Používáme repliky dobových nástrojů. Máme gotické kostýmy a náš hudební i nehudební projev stylizujeme do středověkého období. Dnešním divákům chceme co nejvěrněji přiblížit hudbu gotiky a renesance. Naše úpravy jsou originální, nechceme nikoho kopírovat. Jelikož pěkných písní a tanců z tohoto období je málo a hrají je všechny skupiny středověké hudby, chceme tvořit i vlastní – novogotické hity. Vystupujeme na historických trzích a dobových hostinách.
www.holba-music.cz [›]

Detail [›]

 

 

 

 

TĚŽKÁ PÁRA

Facebooková stránka [›]