Program

14.-15. SRPNA 1971

14.8.

14:00Pro dobrou náladu - hudební pořad malých dechovek Čerchovanka a Šumavanka se sólisty v letním kině; konferoval: Jiří Egermeier.
17:00Koncert dechových hudeb na náměstí
20:00Domažlice sú - folkloristický pořad SPT z Mrákova na počest 1000 let Domažlic v letním kině; režie: M.Veber
20:00Taneční veselice v Pivovarských humnech

15.8.

9:00Koncert dechových hudeb na náměstí
10:00Alou vivat - pořad vyprávění a písniček z Chodska; účinkovali sólisté, Chodské trio, Konrádyho DM a DM LŠU v letním kině. Režie: Vladimír Baier
14:00Manifestace 50. založení KSČ
14:30Domažlice - pevná vlasti hráz - slavnostní pořad SPT z Horní Břízy, Mrákova, Postřekova, Chodské trio, Konrádyho DM a jednotlivých sólistů v letním kině Konferovala: Jana Černá Režie: Vladimír Baier
19:00Taneční veselice v sále MKS

Doprovodný program:

Výstavy:

výstava Staré Domažlice ve fotografii