Úvodem

Vážení hosté Chodských slavností, milí spoluobčané,

chci Vás všechny jménem města Domažlice přivítat na našem největším svátku, jímž jsou tradičně Chodské slavnosti-Vavřinecká pouť. Jejich význam je letos umocněn tím, že od nejslavnější pouti uplyne 70 let a folklorní přehlídka má 55. výročí. Pro všechny, kteří k nám zavítají, je připraven bohatý kulturní program. Vstup na pořady přichystané městskou organizací MKS je pro všechny zdarma. Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a náplni slavností podílejí, protože tak pomáhají šířit dobré jméno Domažlic doslova po celé naší zemi i v zahraničí.

Chtěl bych Vám popřát krásné prožití volných dnů v Domažlicích. Nepochybuji, že si z bohaté nabídky nejrůznějších kulturních vystoupení pořádaných městem i soukromými provozovateli najdete to nejlepší pro Vás.

Ing. Miroslav Mach, starosta města Domažlice


Na své loňské lednové návštěvě Domažlic přijal prezident republiky Václav Klaus pozvání starosty města na Chodské slavnosti. Tato myšlenka v neděli 16.8. najde své naplnění.. V době uzávěrky dojednávala radnice s prezidentskou kanceláří program návštěvy hlavy státu. Po schválení budou podrobnosti zveřejněny na stránkách města www.domazlice.info. Jedná se o významnou událost, protože Chodské slavnosti navštívil prezident naposledy zhruba před 50. roky.

 

 

Vítejte...

 

Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť patří více než půlstoletí neodmyslitelně k sobě. V letošním roce je tento svátek umocněn navíc dvěma jubilei: 70 let od slavné mše svaté na Vavřinečku a 55. ročník jedné z největších a nejstarších národopisných slavností v naší zemi. Je jen málo společenských a kulturních událostí, které se mohou pyšnit tak dlouhým trváním jako tato, která navíc zaznamenává rostoucí zájem návštěvníků nejen ze všech koutů naší země, ale i z blízkého i dalekého zahraničí.

Jsem rád, že i v dnešní době jen málokoho z návštěvníků překvapí ten fakt, že Chodským slavnostem vévodí stále dudy, kroje, zpěv, lidový tanec či naše chodské koláče. Stejně tak jako skutečnost, že domažlická věž je stále trochu nahnutá a domažlické náměstí lemuje nádherné loubí – přesně tak, jak tomu bylo právě před 54 lety v době konání 1. ročníku Chodských slavností, i když celkový rozměr, programová struktura a celková podoba doznaly od té doby výrazného vývoje. Od té doby se mnohé změnilo, čas plyne, svět se mění před očima, lidé své životy žijí stále rychleji. A tak je možná dobře, že se alespoň někdy čas na nějakou dobu zdánlivě pozastaví.

Buďte tedy všichni v našem „kulturním skanzenu“ srdečně vítáni a užijte si ho sice v poklidu a pohodě, ale dosyta...

 

Mgr. Kamil Jindřich

 

ředitel MKS Domažlice

 

Vážení hosté Svatovavřinecké pouti a Chodských slavností

Obracím se na Vás se slovy pozvání na Veselou horu u Domažlic, kde stojí poutní kostel zasvěcený sv. Vavřinci. V sobotu 15.srpna a v nedělí 16.srpna od 10.00 hodin zde budou slouženy slavné poutní bohoslužby za účasti plzeňského biskupa Msgre Františka Radkovského (v sobotu) a proboště Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Antonína Doležala (v nedělí).

Každoročně jako poutníci přinášíme k Vavřinečku naše díkůvzdání a prosby, které na tomto místě posvěceném modlitbou tolika předchozích generaci, chceme ve společné modlitbě představit Bohu. Modlíme se za naše rodiny a blízké, za naše město a vlast, za požehnání pro naši práci a za hojnou úrodu, za naše nemocné a za drahé zemřelé. Přednášíme Pánu slova poděkování za všechny jeho dary, zvláště ty, které jsme mohli od něj přijmout během posledního roku.

Letos máme ještě jeden velký důvod k vděčnosti. Na letošní pouť, jenž se koná 70 let po slavné pouti roku 1939, při které kázal vyšehradský kanovník Msgre Bohumil Stašek, se nám podařilo opravit náš poutní kostel sv. Vavřince!

Přijměte tedy moje pozvání, navštivte Vavřineček, prožijte radost z tohoto povedeného díla, přijměte slova poděkování za Váš podíl na této opravě a připojte se k naší společné modlitbě děkování Bohu, dárci všech darů.


P. Miroslaw Gierga, farář v Domažlicích